Phụ Kiện Janus (CN Đức)
  • Phụ Kiện Janus (CN Đức)
  • Phụ Kiện Janus (CN Đức)
  • Phụ Kiện Janus (CN Đức)
  • Phụ Kiện Janus (CN Đức)
  • Phụ Kiện Janus (CN Đức)
  • Phụ Kiện Janus (CN Đức)
  • Phụ Kiện Janus (CN Đức)
  • Phụ Kiện Janus (CN Đức)
  • Phụ Kiện Janus (CN Đức)
  • Phụ Kiện Janus (CN Đức)

Phụ Kiện Janus (CN Đức)

Các bộ phụ kiện như sau:

- Cửa đi Mở Quay

- Cửa đi Mở Lùa

- Cửa sổ Mở Hất

- Cửa sổ Mở Quay

- Cửa sổ Mở trượt

Liên Hệ
(/Bộ)
0358623624
Mua ngay
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA NHÔM JANUS GERMANY TECHNOLOGY
CHI TIẾT PHỤ KIỆN ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN (VNĐ/BỘ)
JANUS
CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH
Option 1: (Cửa phòng, cửa vệ sinh)
3 bản lề + 1 bộ khóa đơn điểm
2.350.000
Option 2: (Cửa chính)
3 bản lề + 1 bộ khóa đa điểm 
2.490.000
Option 3: (Cửa chính)
4 bản lề + 1 bộ khóa đa điểm
2.865.000
CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH
Option 1:
6 bản lề + 1 bộ khóa đa điểm
3.620.000
Option 2:
8 bản lề + 1 bộ khóa đa điểm
4.375.000
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ QUAY
Option 1: Cửa ≤ 10m2
12 bản lề + 1 bộ khóa đa điểm
5.890.000
Option 2: Cửa ≥ 10m2
16 bản lề + 1 bộ khóa đa điểm
7.400.000
CỬA ĐI MỞ LÙA 2 CÁNH
Option 1:
4 bánh xe + 1 bộ chốt âm cánh phụ + 1 bộ tay nắm nhỏ
2.845.000
Option 2 :
4 bánh xe + 1 bộ tay gạt đa điểm + 1 bộ tay nắm lớn
3.925.000
CỬA ĐI MỞ LÙA 4 CÁNH
Option 1:
8 bánh xe + 2 bộ chốt âm cánh phụ + 1 bộ tay nắm nhỏ
3.420.000
Option 2 :
8 bánh xe + 2 tay gạt đa điểm + 1 bộ tay nắm lớn
4.480.000
CỬA ĐI MỞ XẾP TRƯỢT 3, 4, 6 CÁNH
Option 1:
Bộ xếp trượt 3 cánh ( 3 + 0 ) + khoá xếp trượt
4.980.000
Option 2:
Bộ xếp trượt 4 cánh ( 3 + 1) + khoá xếp trượt
5.690.000
Option 3:
Bộ xếp trượt 5 cánh ( 5 + 0 ) + khoá xếp trượt
7.750.000
Option 4:
Bộ xếp trượt 6 cánh ( 5 + 1 ) + + khoá xếp trượt
Bộ xếp trượt 6 cánh ( 3 + 3 ) + khoá xếp trượt
9.010.000
CỬA SỔ MỞ HẤT 1 CÁNH
Option 1:
2 bản lề chữ A + 1 tay cài đơn điểm + 2 thanh chống gió
1.115.000
Option 2:
2 bản lề chữ A + 1 bộ tay nắm đa điểm + 2 thanh chống gió
(Chiều mở cửa ≤ 0.5m)
1.280.000
CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH
Option 1:
2 bản lề chữ A + 1 tay cài đơn điểm 
685.000
Option 2:
2 bản lề chữ A + 1 bộ tay nắm đa điểm 
885.000
CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH
Option 1:
4 bản lề chữ A + 1 bộ tay nắm đa điểm + 2 thanh chốt cánh phụ
1.620.000
CỬA SỔ MỞ QUAY 4 CÁNH
Option 1:
8 bản lề chữ A + 3 bộ tay nắm đa điểm + 2 thanh chốt cánh phụ
3.485.000
CỬA SỔ MỞ LÙA 2 CÁNH
Option 1:
4 bánh xe + 1 khoá bán nguyệt
-
Option 2:
4 bánh xe + 2 bộ chốt âm cánh phụ
1.110.000
CỬA SỔ MỞ LÙA 4 CÁNH
Option 1:
8 bánh xe + 2 khoá bán nguyệt
-
Option 2:
8 bánh xe + 3 bộ chốt âm cánh phụ
1.970.000
FacebookFacebookZaloZaloGọi ngayGọi ngay